Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (GR06)

Ημερομηνία: 27/11/2012

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Χάρτες


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07)

Ημερομηνία: 27/11/2012

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Χάρτες


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (GR01)

Ημερομηνία: 28/11/2012

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR02)

Ημερομηνία: 28/11/2012

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03)

Ημερομηνία: 28/11/2012

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04)

Ημερομηνία: 11/12/2012

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08)

Ημερομηνία: 13/12/2012

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05)

Ημερομηνία: 17/12/2012

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (GR11)

Ημερομηνία: 19/12/2012

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (GR12)

Ημερομηνία: 30/1/2013

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10)

Ημερομηνία: 13/08/2013

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Χάρτες


Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (GR09)

Ημερομηνία: 16/09/2013

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Χάρτες

Τελευταία Νέα

Σχετικοί σύνδεσμοι